Orientační program letního tábora 2024 - momentálně v úpravě (především hry a mimokoňský program, velké akce s koníky zůstávají nezměněny)

 
Program tábora připravujeme již několik měsíců dopředu, největší pozornost je věnována činnostem u koní, dále se věnujeme klasickým hrám a soutěžím
na tradiční skautská nebo indiánská témata, etapovkám a nočním bojovým hrám, ve kterých děti mohou získat drobné ceny. Nezapomeneme ani na indiánské tance, vaření pod širým nebem, zdobení a plavení koní.

Dle našich zkušeností nelze vše stihnout, přednost mají vždy aktivity týkající se koní.

Čeká nás celodenní výlet spojený s plavením koní v blízkých rybnících nebo na řece Ploučnici. Můžeme navštívit hrad Bezděz, Sloup nebo Helfenburk u Úštěka, blízkou kozí farmu, včelaře, Víseckou rychtu, rybník u Poslova mlýna nebo k nám dorazí na návštěvu draví ptáci a sovy, zkusíme si malování a výrobu indiánských předmětů nebo výrobu domácích mýdel.

Oproti minulým letem pochodové výlety o něco málo zkrátíme a budeme hrát více her.

  Na koních jezdíme v průběhu táborového programu společně a střídáme se plus každý den je vždy pro každou čtveřici účastníků připravena samostatná podvečerní jízda, takže si jí užijí všichni táborníci.

Oblíbená noční bojová hra bude jako vždy připravena v okolních temných lesích včetně orientace podle hvězd a nočních her. Kdo však nechce, nemusí se jí účastnit, už jsme se několikrát setkali s tím, že se některé děti vysloveně bály dne, kdy je bojovka na programu a to přeci není nutné.


 
Níže uvedený program částečně upravujeme vždy s ohledem na počasí a věkové složení, zkušenosti a zájmy účastníků. Máme připraveny činnosti pro hezké i ošklivé počasí (takže pokud zrovna není super slejvák, děti jsou vedeny k otužilosti a práci s koníky, ať je slunce nebo déšť, naštěstí nikdy nám vysloveně nepršelo opravdu celý den a nějakou mezeru v kapkách jsme vždy našli). Z tohoto důvodu jsou táborové činnosti obsažnější a budeme je střídat a měnit po jednotlivých turnusech.

Děti jsou rozděleny na skupiny rozdělené dle věku a po celou dobu tábora tak, aby si mohly maximálně zajezdit na koních i ponících a užít si doprovodné táborové hry.

Náš tábor je již zcela bez veškeré elektroniky, sotva stíháme program u koní a v okolní přírodě, do počítačové učebny stejně jako v několika minulých letech již nezavítáme a mobilní telefony necháme odpočívat doma.

 
Program pobytového turnusu

1. den – NE

po poledni - Příjezd a vybalení věcí, postupné seznámení s táborovým řádem a programem, první seznamovací hra na zahradě. Děti budou pečlivě seznámeny s jezdeckým řádem a vysvětlíme si teoretickou a především praktickou průpravu do světa koní. Každý si vyzkouší klasickou starost o koně zahrnující první kontakt, čištění srsti a kopyt, prakticky si předvedeme vodění koně, nauzdění a nasedlání na zahradě nebo na pastvinách. Toto vše je velmi důležité pro seznámení se zvířetem, na koni nestačí jen jezdit, ale řádně jej poznat, stejně jako my lidé je i každý z nich jiný.

odpoledne - První praktické seznámení s jízdou na našich koních a ponících na vycházce v blízkém lese pod vedením praktikantů a vedoucího, zkušenější jezdci mohou již nyní vyzkoušet samostatnou jízdu. Čeká nás klasický místní lehký terén, který koně dobře znají a kde si ukážeme první úskalí samostatné jízdy.

Každý účastník si vybere zajímavé koňské i nekoňské úkoly, které bude v průběhu tábora sám nebo ve spolupráci s ostatními plnit, tyto budou připraveny pro obě věkové kategorie táborníků.

večer - Podvečerní samostatná vyjížďka pro první čtveřici účastníků, další táborníky čekají hry na zahradě, balících sena nebo podvečerní čtení pověstí u ohniště.

2. den – PO

dopoledne - První skupina pod vedením praktikantů připraví různé úkoly pro získání větších zkušeností při jízdě, např. slalom v lese, překážky a odměny zavěšené na stromech. Tentokráte zvolíme lesní cesty pod koňskými pastvinami vedoucí kolem jeskynního ohniště. Následně budeme hrát etapové hry.

Druhá skupina nasedlá a nauzdí koně a absolvuje samostatnou jízdu na koních v blízkém lese. Vyzkouší si správný sed, ovládání koně pomocí jemných pobídek slalomovou technikou mezi stromy, jízdu bez i se sedlem. Po ukončení koně odsedláme i oduzdíme a odměníme je za vykonanou práci. Poté se obě skupiny vymění.

odpoledne – Po obědě nás čeká koupání v místní pískovně, vodní hry, skákání do vody, pádlování na kmeni stromu nebo plavání naslepo za hudbou. Poté nás čeká příprava dřeva a ingrediencí na večerní vaření.

večer - Podvečerní samostatná vyjížďka pro druhou čtveřici účastníků. Společně uvaříme guláš na kotlíku a zahrajeme si hry u táboráku (městečko Palermo, Upíři, Vlkodlaci) nebo si společně přečteme tématickou pověst.

3. den - ÚT

dopoledne a odpoledneV závislosti na počasí nás čeká půldenní výlet směrem ke skautské osadě na řece Ploučnici, vodáckým místům vhodných pro plavení také na řece, opuštěné pískovně nebo Psím kostelům. Pokud to bude jen trochu možné, výlet spojíme s plavením koní. Po cestě nás čekají hry s koňskou a historickou tématikou, nezapomeneme na oblíbený kolíček, Kefku, lžičkovanou a podobné skatuské pochodové hry. V jedné z místních skal nebo u řeky si připravíme oběd. Přestávky rozvrhneme tak, aby výlet bez problémů zvládli i nejmenší účastníci.

večer - Podvečerní samostatná vyjížďka pro třetí čtveřici účastníků, ostatní táborníci budou hrát odpočinkové hry na zahradě, plnit skupinové úkoly a následně všichni společně vyčistíme koňskou výstroj.

4. den – ST

dopoledne a odpoledne – První, třetí a pátý turnus nás čeká návštěva dravců, druhý, čtvrtý a šestý oproti minulému roku nová rukodělná výroba pro zájemce. Tento den bude odpočinkovější a budeme málo chodit a více hrát hry. Užijeme si hru Latrína nebo její variace, míčovanou, indiánskou slepou stezku, adrianinu niť nebo pro otrlejší zájemce připravíme stezku finskou vhodně umístěnou v místním terénu. Můžeme se podívat i do blízkých jeskyň a pískovcových skal.

podvečer a večer - Podvečerní samostatná vyjížďka pro čtvrtou čtveřici účastníků. Ostatní účastníci dokončí své táborové úkoly a společně začneme s přípravou noční bojové hry. Stejně jako minule bude rozdělena do dvou etap, průchod temným lesem doplní předem připravené noční hry, např. svíčkovaná, plamenný fotbal, noční orientace podle hvězd nebo terénu. Starší nebo stálí účastníci mohou vypomoci s přípravou nebo i s organizací. Bojová hra není povinná, mladší účastnící nebo ti, kteří se na stezku necítí, si užijí pouze noční hry.

5. den – ČT

dopoledne a odpoledne – Užijeme si půldenní výlet s koňmi směrem k Máchovu jezeru, zavítáme na méně známé místo poblíž koupaliště Borný nebo přímo pod vrcholek se stejným jménem. Pokud to bude možné, nezapomeneme na druhé plavení koní v zátočinách a oblíbené vodní hry s kelímkem, míčem, mokrými zombiemi a otrlejší zájemci si mohou společně s vedoucím projít trnitou rákosovou stezku. Po cestě budeme plnit skupinové úkoly, hrát lesní hry, kvízy a soutěže.

Po návratu nás čeká společné čištění a zdobení koní spojené s divadlem, tancem či scénkami, zkusíme si složit uzdečku na čas, kdo se nechce účastnit, může vypomoci v hodnotící porotě.

večer - Podvečerní samostatná vyjížďka pro pátou čtveřici účastníků, ostatní účastníci hrají hry na zahradě nebo na balících sena a následně všichni společně vyčistíme koňskou výstroj.

6. den - PÁ

dopoledneSpolečně úklidíme tábornické vybavení a prostory, následně si zahrajeme hry a soutěže na zahradě a v blízkém okolí s našimi praktikanty, čeká nás soutěž ve hrě ping-pong, šiškovaná, vědomostní soutěže nebo průzkum blízkých jeskynních prostor.

odpoledne – Po obědě koníky odzdobíme, následně nás čeká společná jízda v blízkém okolí s posledními úkoly.

pozdě odpoledne – Vyhodnocení tábora a rozdání cen, rozloučení se s koníky a ukončení turnusu.

 

Další táborový program

Výše uvádíme běžnou činnost na táboře, která se ovšem neustále obměňuje (především hry v přírodě), nezapomeneme tedy ani na:

- průzkum dalších zajímavostí velkého Ralského lesa, tedy Hradčanské stěny, Havraní skálu nebo nádhernou vyhlídkou na původní letiště

- budeme závodit na koních v nejrůznějších disciplínách, např. v sedlání, samostatné práci s otěžemi či v tahu klády

- zahrajeme si další hry v přírodě (křížová a stínová honička, na hlídače, na medvěda, závod kurýrů, bojové přetahy, boj v úvozu, obrana hradu, kamenní jezdci, kombinovaný běh, na lovce a zajíce, minomety, boj o pevnůstky, hra na vlky a ovce, poslepu po kamenité stezce, cesta labyrintem, červení a bílí, na vlčí smečku, blokáda, pátračka, ztracená družina, úkolovka, lesní stráž, skotská hra na pašeráky, na útěku, pozorovatelé, Kimova hra s mapovými značkami, zálesácký test, běh s vajíčkem atd.)

Program stále doplňujeme aktuálními hrami ve spolupráci s našimi praktikanty a vedoucími,

hlavní body však již zůstávají nezměněny.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Cookies
Unknown
Unknown
OK
Odmítnout