Jezdecký řád Šťastného statku

Bezpečnostní a etické podmínky pobytu u koní na Šťastného statku

 

Malá poznámka před vlastním řádem především pro účastníky našich táborů:

Jezdectví je sport jako každý jiný se zvýšeným rizikem úrazu. Je důležité, aby byl jezdec dostatečně obratný, silný a vytrvalý pro ovládání koně či poníka. Koně mají rádi sebejisté jezdce, kteří dávají jasné pokyny, které mohou následovat. Nový jezdec je koněm nejdříve "prozkoušen", proto je důležité získat jeho respekt a důvěru. Z vlastní zkušenosti doporučuji výběr z následujícíh stylů jízdy - osobně jezdím často polonahý jen v bederní roušce v náročném zarostlém terénu a ještě ověšen zbraněmi, k tomuto stylu je nutná obratnost, naprostá důslednost a rychlá reakce. Takovým účastníkům stačí pevná obuv a cyklohelma. U jezdců, kteří se na tento přeci jen polodivoký styl necítí, doporučuji pasivní ochrannou výstroj, tedy k pevným botám a helmě ještě rukavice, chránič páteře i ochranu nohou.

 

Začínající jezdce dle přání vodíme, ať již na klasické vyjížďce nebo na našich táborech.

 

1. Při příchodu do chovatelského areálu je povinností každého ohlásit se a respektovat pokyny majitelů, praktikantů či vedoucích a nepřibližovat se samostatně ke koním.

2. Je nutné dodržovat ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní a další podmínky provozu v areálu.

3. Ke koním můžeme přistupovat jen se svolením výše zmíněných osob. Do výběhů a pastvin bez zodpovědné osoby je zákaz vstupu, neboť hrozí nebezpeční úrazu.

4. Při zacházení s koňmi se chováme klidně - neběháme, nekřičíme, koně neplašíme, nedráždíme a bez souhlasu majitele ani nekrmíme pamlsky.

5. Pro práci s koňmi je nutné se vhodně vybavit, především obléci. Každý jezdec musí mít svojí kvalitní jezdeckou či cyklistickou přilbu a pevnou obuv s rovnou podrážkou a malým podpatkem. Především ženám doporučujeme jezdecké rukavice. Nenosíme řetízky, náramky a jiné snadno zachytitelné předměty. Zvažte svojí sílu a obratnost a dle nich volte ochrannou výstroj.

6. Při příchodu ke koni tohoto dostatečně slyšitelně oslovíme, nepřistupujeme ke koni nikdy zezadu.

7. V rámci výcviku a ošetřování koní dodržujeme bezpečnou vzdálenost při zacházení s koňmi - buď stojíme těsně u koně, nebo tak daleko, abychom nemohli být zasaženi kopyty nebo kousnutim. Ke koním je zákaz přístupu bez vědomí zodpovědné osoby.

8. Koně vodíme na uzdečce nebo na vodící ohlávce s udidlem, jednoho koně vede jeden člověk. Je důležité se naučit správně vodit a předvádět koně. Otěže či opratě neomotáváme kolem ruky a nevláčíme je po zemi. Otěže koně nikdy nepouštíme volně na zem, kůň by se do nich mohl zamotat.

9. Součástí bezpečnosti je také kontrola sedlového materiálu a to jak zodpovědnou osobou tak samotným jezdcem. Případné závady je nutné hlásit zodpovědné osobě.

10. K podrážděnému či neklidnému koni se nepřibližujeme, počkáme vždy na kontrolu odpovědnou osobou. Této osobě též hlásíme jakékoli neobvyklé chování koně.

11. U mládeže do osmnácti let musí dát souhlas k jízdě na koni alespoň jeden z rodičů, vhodný je také souhlas ošetřujícího lékaře.

12. V případě zapůjčení pomůcek (sedlo, uzdečka, vodítko, bezpečnostní přilba) tyto po ukončení práce s koňmi vracíme zodpovědné osobě, která je zkontroluje.

13. Noví jezdci objektivně informují zodpovědnou osobu o svých předchozích jezdeckých zkušenostech (kde jezdili, jak dlouho, jak často apod.) Zodpovědná osoba vezme nové jezdce nejprve do pastevního areálu, kde zjistí stav věci.

14. Všichni účastníci práce s koňmi se zavazují respektovat pokyny zodpovědné osoby a to jak v areálu, v terénu, tak na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo činností kolem koní.

15. Ve středisku Šťastný statek je jezdecký výcvik provozován na vlastní nebezpečí jezdce nebo zákonného zástupce dítěte. Jezdcům i dalším účastníkům doporučujeme pojištěni proti úrazu.

16. V prostorách areálu a při práci s koňmi je zakázáno být pod vlivem alkoholu, sedativ nebo drog. V těchto místech je též zakázáno kouřit. Při jízdě na koni se nesmí žvýkat žvýkačka, kouřit a telefonovat. V areálu je též zakázáno odhazovat odpadky.

17. Jakékoli zranění koně neprodleně ohlásíme zodpovědné osobě, která uváží způsob jeho ošetření.

18. Je podstatné dodržovat pořádek a čistotu - koní, výstroje, nářadí, areálu.

19. K jezdecké praxi je doporučeno se vzdělávat i v jezdecké teorii.

20. Ke koním, k ostatním jezdcům, k okolí a k přírodě se chováme maximálně ohleduplně. Jezdci na koních kolemjdoucí zdraví první.

21. Všichni jezdci, chovatelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí a ani sobě a aby se jezdecký výcvik a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.

 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Cookies
Unknown
Unknown
OK
Odmítnout