Orientační program letního tábora 2020 - program (hry a celodenní výlet) ještě budeme upravovat, akce s koníky již zůstávají nezměněny

 
Program tábora připravujeme již několik měsíců dopředu, největší pozornost je věnována činnostem u koní, dále se věnujeme klasickým hrám a soutěžím
nejen na indiánské téma, etapovkám a nočním bojovým hrám, ve kterých děti mohou získat drobné ceny. Nezapomeneme ani na indiánské tance, vaření pod širým nebem, zdobení a plavení koní.

Dle našich zkušeností nelze vše stihnout, přednost mají vždy aktivity týkající se koní.

Čeká nás celodenní výlet spojený s plavením koní v blízkých rybnících nebo na řece Ploučnici. Každý lichý týden máme na plánu výlet vlakem za zajímavostmi v okolí nebo k nám přijede zajímavá osoba s činnostmi hodícími se k táborovému programu. Můžeme navštívit hrad Bezděz, Sloup nebo Helfenburk u Úštěka, blízkou kozí farmu, včelaře, Víseckou rychtu, rybník u Poslova mlýna nebo k nám dorazí na návštěvu draví ptáci a sovy, zkusíme si malování a výrobu indiánských předmětů nebo výrobu domácích mýdel. Pokud vše časově skloubíme, dorazí i indiánští tanečníci a bubeníci z aztéckých tanců.

Oproti minulým letem pochodové výlety o něco málo zkrátíme a budeme hrát více her.

  Na koních jezdíme v průběhu táborového programu společně a střídáme se plus každý den je vždy pro každou čtveřici účastníků připravena samostatná podvečerní jízda, takže si jí užijí všichni táborníci.

Oblíbená noční bojová hra bude jako vždy připravena v okolních temných lesích včetně orientace podle hvězd a rozmanitých nočních her. Kdo však nechce, nemusí se jí účastnit, už jsme se několikrát setkali s tím, že se některé děti vysloveně bály dne, kdy je bojovka na programu a to přeci není nutné.


 
Níže uvedený program částečně upravujeme vždy s ohledem na počasí a věkové složení, zkušenosti a zájmy účastníků. Máme připraveny činnosti pro hezké i ošklivé počasí (takže pokud zrovna není super slejvák, děti jsou vedeny k otužilosti a práci s koníky, ať je slunce nebo déšť, naštěstí nikdy nám vysloveně nepršelo opravdu celý den). Z tohoto důvodu jsou táborové činnosti obsažnější a budeme je střídat a měnit po jednotlivých turnusech.

Děti jsou rozděleny na dvě skupiny rozdělené dle věku a po celou dobu tábora tak, aby si mohly maximálně zajezdit na koních i ponících a užít si doprovodné táborové hry.

Náš tábor je již zcela bez veškeré elektroniky, sotva stíháme program u koní a v okolní přírodě, do počítačové učebny stejně jako v několika minulých letech již nezavítáme a mobilní telefony necháme odpočívat doma.

 
Program pobytového turnusu

1. den – NE

po poledni - Příjezd a vybalení věcí, postupné seznámení s táborovým řádem a programem, první seznamovací hra na zahradě. Děti budou pečlivě seznámeny s naším jezdeckým řádem a vysvětlíme si teoretickou a především praktickou průpravu do světa koní. Každý si vyzkouší klasickou starost o koně zahrnující první kontakt s koněm, čištění srsti a kopyt, prakticky si předvedeme vodění koně, nauzdění a nasedlání na zahradě nebo na pastvinách. Toto vše je velmi důležité pro prvotní kontakt, na koni nestačí jen jezdit, ale také s ním být v kontaktu.

odpoledne - První praktické seznámení s jízdou na našich koních a ponících na vycházce v blízkém lese pod vedením praktikantů a vedoucího, zkušenější jezdci mohou již nyní vyzkoušet samostatnou jízdu. Čeká nás klasický místní lehký terén, který koně dobře znají a kde si ukážeme první úskalí samostatné jízdy.

Každý účastník si vybere zajímavé koňské i nekoňské úkoly, které bude v průběhu tábora sám nebo ve spolupráci s ostatními plnit.

večer - Podvečerní samostatná vyjížďka pro první čtveřici účastníků, další táborníky čekají hry na zahradě nebo podvečerní čtení pověstí v týpí nebo u ohniště.

2. den – PO

dopoledne - První skupina pod vedením praktikantů připraví různé úkoly pro získání větších zkušeností při jízdě, např. slalom v lese, překážky a odměny zavěšené na stromech, určitě si vyzkoušíme také Zmatenou koňskou stezku. Tentokráte zvolíme lesní cesty pod koňskými pastvinami. Následně bude hrát etapové hry.

Druhá skupina  nasedlá a nauzdí koně a absolvuje samostatnou jízdu na koních v blízkém lese. Vyzkouší si správný sed, ovládání koně pomocí jemných pobídek slalomovou technikou mezi stromy, jízdu bez i se sedlem. Po ukončení koně odsedláme i oduzdíme a odměníme je za vykonanou práci. Poté se obě skupiny vymění.

odpoledne – Po obědě nás čeká koupání v místní pískovně, vodní hry, skákání do vody, pádlování na kmeni stromu nebo plavání naslepo za hudbou. Poté nás čeká příprava dřeva a ingrediencí na večerní vaření.

večer - Podvečerní samostatná vyjížďka pro druhou čtveřici účastníků. Společně uvaříme guláš na kotlíku a zahrajeme si hry u táboráku (městečko Palermo, Upíři, Vlkodlaci) nebo si splníme některé ze svých úkolů skupinových.

3. den - ÚT

dopoledne a odpoledneV závislosti na počasí nás čeká půldenní výlet směrem ke skautské základně na řece Ploučnici, opuštěné pískovně nebo Psím kostelům spojeným s koupáním u stromové chaty, pokud to bude možné vše spojíme i s plavením koní. Po cestě nás čeká tzv. gamebook s koňskou a historickou tématikou spojený s orientační hrou, budeme hrát nejen indiánské lesní hry, ale také variantu na kolíček, Kefku, lžičkovanou a samozřejmě nezapomeneme ani na klasické skautské pochodové hry. V jedné z místních skal nebo u řeky si připravíme oběd. Přestávky rozvrhneme tak, aby výlet bez problémů zvládli i nejmenší účastníci.

večer - Podvečerní samostatná vyjížďka pro třetí čtveřici účastníků, ostatní táborníci hrají odpočinkové hry na zahradě, plní skupinové úkoly a následně všichni společně vyčistíme koňskou výstroj.

4. den – ST

dopoledne a odpoledne – První, třetí, pátý a sedmý turnus nás čeká návštěva dravých ptáků a sov, druhý, čtvrtý a šestý výlet vlakem za blízkými zajímavostmi nebo starými hrady. Tento den bude odpočinkovější a budeme málo chodit a více hrát hry. Užijeme si indiánskou slepou stezku, adrianinu niť nebo pro otrlejší zájemce připravíme stezku finskou vhodně umístěnou v místním terénu. Můžeme se podívat i do blízkých jeskyň a pískovcových skal.

podvečer a večer - Podvečerní samostatná vyjížďka pro čtvrtou čtveřici účastníků. Ostatní účastníci dokončí své táborové úkoly a společně začneme s přípravou noční bojové hry. Stejně jako minule bude rozdělena do dvou etap, průchod temným lesem doplní předem připravené noční hry, např. svíčkovaná, zombie vybíjená, noční orientace podle hvězd nebo terénu. Starší nebo stálí účastníci mohou vypomoci s přípravou nebo i s organizací. Bojová hra není povinná, mladší účastnící nebo ti, kteří se na stezku necítí, si užijí pouze noční hry.

5. den – ČT

dopoledne a odpoledne – Kratší výlet s koňmi směrem k Máchovu jezeru, zavítáme na méně známé místo poblíž koupaliště Borný nebo přímo pod vrcholek se stejným jménem. Určitě si užijeme plavení koní v zátočinách a oblíbené vodní hry s kelímkem, míčem nebo trnitou rákosovou stezku. Po cestě budeme plnit skupinové úkoly a čekají nás nejrůznější lesní hry, kvízy a soutěže.

Po návratu nás čeká společné čištění a zdobení koní, kdo se nechce účastnit, může vedoucímu pomoci v přípravě indiánských placek.

večer - Podvečerní samostatná vyjížďka pro pátou čtveřici účastníků, ostatní účastníci hrají hry na zahradě a následně všichni společně vyčistíme koňskou výstroj.

6. den - PÁ

dopoledneSpolečný úklid tábornického vybavení a prostor, následně hry a soutěže na zahradě a v blízkém okolí s našimi praktikanty, ping-pong, šišky, vědomostní soutěže, miniolympiáda nebo vybíjená.

odpoledne – Po obědě koníky odzdobíme, následně nás čeká společná jízda v blízkém okolí, koňské soutěže (tah klády, vajíčko v koňském sedle, jízda na divokých koních, paměťoborník na koni) a pro zkušenější jezdce skok přes překážku s našimi poníky.

večer – Vyhodnocení tábora a rozdání cen, rozloučení se s koníky a ukončení turnusu.

 

Další táborový program

Výše uvádíme běžnou činnost na táboře, která se ovšem neustále obměňuje (především hry v přírodě), nezapomeneme tedy ani na:

- průzkum dalších zajímavostí velkého Ralského lesa, tedy Hradčanské stěny, Havraní skála s nádhernou vyhlídkou na letiště

- budeme závodit na koních v nejrůznějších disciplínách, např. v sedlání, samostatné práci s otěžemi či v tahu klády

- zahrajeme si další hry v přírodě (křížová a stínová honička, na hlídače, na medvěda, závod kurýrů, bojové přetahy, boj v úvozu, obrana hradu, kamenní jezdci, kombinovaný běh, na lovce a zajíce, minomety, boj o pevnůstky, hra na vlky a ovce, poslepu po kamenité stezce, cesta labyrintem, červení a bílí, na vlčí smečku, blokáda, pátračka, ztracená družina, úkolovka, lesní stráž, skotská hra na pašeráky, na útěku, pozorovatelé, Kimova hra s mapovými značkami, zálesácký test, běh s vajíčkem atd.)

- pro rozené zálesáky si můžeme ukázat jak rozdělat oheň bez zápalek nebo připravit nouzový přístřešek pro přenocování

Program stále doplňujeme aktuálními hrami ve spolupráci s našimi praktikanty a vedoucími,

hlavní body však již zůstávají nezměněny.